Co dělat když byl odcizen předmětu nájmu

Odpovědnost za ztrátu předmětu nájmu nese nájemce v plné výši.

Firma KOMA RENT s.r.o. má kontejnery pojištěny proti krádeži, odcizení.

V případě zjištění, že předmět nájmu byl odcizen je nájemce povinen okamžitě informovat pronajímatele o vzniklé skutečnosti a zároveň celou událost hlásit na Policii ČR. V případě, že nebude celá záležitost ihned řešena uvedeným způsobem je pronajímatel oprávněn účtovat náhradu škody nájemci. Cena je v tomto případě stanovena dle tržní hodnoty předmětu nájmu.

Vnitřní vybavení kontejnerů (majetek nájemce) není pojištěno. Pojištění pro vlastní vybavení umístěné v předmětu nájmu si musí sjednat nájemce sám na vlastní náklady.

Scroll Down Scroll down